Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Αθλητικού Ομίλου Γκόλφ Αφάντου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περιοδο 10/2022-09/2024

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΚΟΛΦ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ Αφάντου Ρόδος 85103

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύνθεση του νέου ΔΣ του σωματείου “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΚΟΛΦ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ” για την περίοδο 6/10/2022 μέχρι 30/09/2024, με βάσει του Θέματος 1ο Α και 1ο Β ,είναι η ακόλουθη, Πρακτικό Δ.Σ. 1/10/ΑΔΣ/6-10-2022 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πρόεδρος: ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βαγιανού Αφάντου 85103 Ρόδος, τηλ. 6937419119

2. Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος αγώνων ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΑΝΙΗΛ του Μιχαήλ Αφάντου 85103 Ρόδος, τηλ. 6934816642

3. Γεν. Γραμματέας ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΕΡΗΝΗ του Βασιλείου Αφάντου 85103 Ρόδος, τηλ 6937419128

4. Ταμίας ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου Αφάντου 85103 Ρόδος, τηλ. 6942475554

5. Αναπληρωτής Γ.Γ- τηλ. ΜΠΑΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Δανιήλ Αφάντου 85103 Ρόδος, τηλ. 6937419128

6. Αναπληρωτής Ταμίας- ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αριστίδη Κοσκινού Ρόδος 85100, τηλ. 6980677143

7. Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Κώστα τηλ. 6993751412 Φαληράκι, 85103 Ρόδος,

Συμπληρωματικές αρμοδιότητες

Υπεύθυνος Αγώνων, προγραμματισμού, οργάνωσης, διεξαγωγής Ορίζεται ο Αντιπρόεδρος, ΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ , με βοηθούς τους ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟ

Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης μικρών Αθλητών Ορίζεται Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ο Παπαθεοδωράκης Μιχαήλ Ο ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και η Χαρτερού Ειρήνη

Υπεύθυνη ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ και Εκδηλώσεων Ορίζεται το . μέλος ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, του Βασιλείου, με αριθ. ταυτ. Φ 820534/10-09-2001 ΑΤ Αρχαγ. Ρόδου και ΑΦΜ 125287303 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ.

Υπεύθυνος Υλικού Ορίζεται το μέλος ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Η θητεία του νέου Δ.Σ είναι διετής ήτοι από 6-10-2022 μέχρι της 30-09-2024

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Σύλλογος ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΚΟΛΦ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ διοικείται από 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος και τα μέλη εκλέγονται ανά διετία , από την Γενική Συνέλευση των Μελών.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ, Πρόεδρος
ΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, Αντιπρόεδρος
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΤΕΡΟΥ, Γ. Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ, Ταμίας
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΠΑΚΙΡΗ, Μέλος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μέλος
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΘΕΘΔΩΡΑΚΗΣ, Μέλος